Zachęcamy do składania wniosków!

4230

Rusza nabór wniosków o dofinansowanie zadania kulturalnego lub sportowego z budżetu Powiatu Świeckiego na rok 2018!

Wnioski należy składać do dnia 30 października 2017 roku osobiście w Sekretariacie Starostwa Powiatowego w Świeciu lub przesyłać pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Świeciu, ul. Gen. Hallera 9, 86-100 Świecie (liczy się data wpływu wniosku do Starostwa).

Prosimy o zapoznanie się Regulaminem przyznawania dofinansowania na organizację zadań sportowych i kulturalnych z budżetu Powiatu Świeckiego, który znajduje się poniżej.