Rozwijanie zainteresowań czytelniczych seniorów

4165

Powiatowa Biblioteka Publiczna w Świeciu prowadzi cotygodniowe zajęcia biblioterapeutyczne „Rozwijanie zainteresowań czytelniczych seniorów” (do tej pory odbyło się 12 spotkań). Uczestnikami są seniorzy  oddziału pobytu dziennego dla osób starszych we Florencji w Świeciu (23 osoby mężczyźni i kobiety).

Stały kontakt z książką zapewnia seniorowi trwałe przeżycia estetyczne i emocjonalne. Żywe słowo wzbogaca wiedzę, rozwija intelekt jest źródłem rozrywki i zabawy.  Słuchacze identyfikują się z bohaterami, przeżywają ich porażki i zwycięstwa.

Celem zajęć jest doskonalenie koncentracji, wyrabianie postawy świadomego i pożytecznego spędzania wolnego czasu, wzmacnianie poczucia własnej wartości, integrowanie osób starszych i niepełnosprawnych, niesienia ulgi w cierpieniu, osamotnieniu.

W pracy z seniorami wykorzystywane są książki ze zbiorów Powiatowej Biblioteki Publicznej. Po przedstawieniu noty biograficznej o autorze i wysłuchaniu recenzji oraz fragmentu opowiadań , czy powieści seniorzy dokonują wyboru literatury.

Do tej pory  zaprezentowano utwory Josepha Conrada (2017- Rok Josepha Conrada – Korzeniowskiego) pt. „Książę Roman”. 1 września przeczytano fragment „Wesela” Wyspiańskiego, włączając się w akcję Narodowego Czytania tego utworu, z podziałem na role, w które wcielili się pracownicy biblioteki i wolontariusz. Obecnie czytana jest książka świecianki Ewy Grętkiewicz pt. „Już zamknięte drzwi”, która opowiada o dzieciństwie autorki  spędzonym w mieście tak bliskim seniorom – Świeciu.