Nowe legitymacje osoby niepełnosprawnej

7672

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Świeciu informuje, że można składać wnioski o wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej według nowego wzoru.

W związku z nowelizacją ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz zmianą rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności z dniem 1 września 2017 roku zmianie ulega wzór legitymacji osoby niepełnosprawnej.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami legitymację wydaje się na wniosek osoby niepełnosprawnej. Osoba niepełnosprawna, składając wniosek, przedstawia do wglądu prawomocne orzeczenie o niepełnosprawności, stopniu niepełnosprawności lub o wskazaniu do ulg i uprawnień. Do wniosku dołącza się fotografię posiadacza dokumentu odzwierciedlającą aktualny wizerunek osoby. Legitymacje wystawia się na okres ważności orzeczenia, jednakże nie dłuższy niż:

  • 5 lat – w przypadku osób poniżej 16 roku życia;
  • 10 lat – w przypadku osób między 16 a 60 rokiem życia.

W przypadku gdy osoba niepełnosprawna posiada więcej niż jedno orzeczenie uprawniające do ubiegania się o wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej, wystawia się ją na podstawie ostatniego orzeczenia.

Za wydanie duplikatu legitymacji pobiera się opłatę w wysokości 15 zł (piętnaście złotych).

Legitymacje wydane przed 1 września 2017 roku zachowują swoją ważność i nie ma obowiązku ich wymiany.

Informacje na temat wystawiania legitymacji w siedzibie Zespołu lub pod numerem telefonu 52 56 83 235.

Więcej informacji na stronie Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych.

Wzór legitymacji osoby niepełnosprawnej

Wzór legitymacji osoby niepełnosprawnej

Załączniki