Powiatowe zawody Ochotniczych Straży Pożarnych

4759

W minioną sobotę 23 września na stadionie sportowym w Lnianie spotkali się przedstawiciele Ochotniczych Straży Pożarnych powiatu świeckiego. 11 drużyn męskich i 3 żeńskie rywalizowały w zawodach sportowo-pożarniczych.

W szranki stanęli ochotnicy z Drzycimia, Osia, Wętfia (gmina Lniano), Warlubia, Górnej Grupy (gmina Dragacz), Nowego, Przechowa (gmina Świecie), Łowina i Łowinka (gmina Pruszcz), Przysierska (gmina Bukowiec) oraz Świekatowa.. Żeńskie składy wystawiły OSP Ratownik, Osie i Górna Grupa. Konkurencje w jakich sprawdzali się druhny i druhowie to sztafeta pożarnicza, ćwiczenie bojowe . Oprócz tego drużyny demonstrowały umiejętności musztry. Głównym sędzią zawodów był mł. kpt. Adam Gwizdała. I miejsce w ćwiczeniu bojowym, polegających na rozwinięciu linii wężowych z podaniem wody oraz sztafecie z przeszkodami, zajęli druhowie z Drzycimia. Drugie miejsce zajęli druhowie z Wętfia a trzecie z Łowinka. Wśród pań najlepsze czasy osiągnęła drużyna OSP Ratownik, kolejne były panie z Osia a podium zamknęły druhny z Górnej Grupy. Pierwsze miejsce na podium w musztrze zajęli panowie z Warlubia z maksymalnym wynikiem 20 pkt. Drugie miejsce przypadło ex aequo przedstawicielom gminy Pruszcz z Łowina i Łowinka. Podium zamknęło Osie z wynikiem 18 punktów. Wśród pań pełną pulę punktów zgarnęły druhny z Górnej Grupy, drugie były druhny z OSP Ratownik a trzecie panie z Osia. Na zakończenie zawodów Starosta Świecki Franciszek Koszowski wręczył puchary i nagrody ufundowane przez Powiat Świecki i Zarząd Oddziału Powiatowego OSP RP w Świeciu. Przeprowadzenie zawodów możliwe było dzięki zaangażowaniu strażaków z OSP Lniano, Gminy Lniano i Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świeciu.