Państwo Adamczyk laureatami konkursu Polski Producent Żywności 2017

4282

W dniu 25 września 2017 r. Pani Barbara Adamczyk podczas uroczystości wręczania odznaczeń w konkursie “Polski Producent Żywności” organizowanego przez Stowarzyszenie im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Poznaniu odebrała tytuł laureata konkursu oraz nagrodę specjalną Polski Producent Żywności 2017. Kapituła Ogólnopolska doceniła atrakcyjność oraz innowacyjność sera Pielgrzym produkowanego przez nią i jej męża.

Konkurs organizowany jest od 1997 roku, a jego podstawowym celem jest wyróżnienie i promocja najlepszych, polskich producentów żywności oraz zwracanie uwagi konsumentów na wyroby charakteryzujące się najwyższą jakością. Konieczność utrzymania wysokiego poziomu i ranga tytułu sprawiają, że organizatorzy stawiają bardzo wysokie wymagania wobec nominowanych produktów. Inicjatywa zakłada ścisłe współdziałanie ze wszystkimi organizacjami, instytucjami i osobami, którym leży na sercu rzeczywiste dobro polskiego rolnictwa i przemysłu rolno-spożywczego. W dotychczasowych edycjach wzięły udział wszystkie województwa. O uzyskanie tytułu „Polski Producent Żywności” ubiega się corocznie ponad sto firm z całego kraju. Wysoką rangę przedsięwzięcia podkreśla fakt, że odbywa się ono pod patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.