Konsultacje „Programu współpracy Powiatu Świeckiego z organizacjami pozarządowymi na 2018 rok”.

OGŁOSZENIE dla organizacji pozarządowych Zgodnie z Uchwałą Nr XXXVIII/186/13 Rady Powiatu Świeckiego z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji poddaje się pod konsultacje projekt uchwały dotyczący: „Programu współpracy Powiatu Świeckiego z organizacjami pozarządowymi na 2018 rok”. KONSULTACJE będą trwały od 20 września do 3 października 2017 roku. Zgodnie z Uchwałą propozycje i sugestie dotyczące Programu można składać pisemnie na adres: Starostwo Powiatowe w Świeciu, ul. Gen. Józefa Hallera 9, 86-100 Świecie lub na adres poczty elektronicznej obywatelski@csw.pl w terminie do 3 października 2017 r. do godz. 15:30 .

9713

program współpracy na 2018 (m)uchwała rady powiatu – program 2018 (m)

Załączniki