Zaproszenie do udziału w szkoleniu “Innowacje w rolnictwie – upowszechnienie badań naukowych i przykłady wdrożeń w produkcji zwierzęcej”

11881

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie zaprasza do udziału w szkoleniu stacjonarnym połączonym z wyjazdem studyjnym pn. Innowacje w rolnictwie – upowszechnianie badań naukowych i przykłady wdrożeń w produkcji zwierzęcej zorganizowanym w ramach Planu Operacyjnego KSOW na lata 2016-2017 w zakresie Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich. Szkolenie odbędzie się w dniach 28-29 września 2017r. w Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, ul. Pszczelińska 99, 05-840 Brwinów.

Celem szkolenia jest ułatwianie wymiany wiedzy oraz dobrych praktyk w zakresie wdrażania innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich poprzez prezentację wyników badań jednostek naukowych oraz zawiązywanie kontaktów między nauką a praktyką. Szkolenie poprowadzą wykładowcy ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Do udziału w szkoleniu zapraszamy doradców rolniczych, przedstawicieli grup producentów rolnych i stowarzyszeń branżowych oraz nauczycieli rolniczych szkół średnich.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Uczestnicy szkolenia pokrywają jedynie koszty dojazdu.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Programu Rozwoju Obszarów  Wiejskich na lata 2014-2020.

Zgłoszenia na szkolenie należy składać za pośrednictwem załączonego formularza zgłoszeniowego na adres e-mail: a.korczykowska@cdr.gov.pl lub faksem 22/ 729 72 91
w terminie do dnia 20 września 2017 r.

Osoba do kontaktu w sprawie zgłoszeń:
Anna Korczykowska a.korczykowska@cdr.gov.pl, 22 729 66 34 w. 130
Osoba do kontaktu w sprawach merytorycznych:
Anna Kowalska  a.kowalska@cdr.gov.pl  tel. 22 729 66 34 w.122

Załączniki