Za nami Dożynki Województwa Kujawsko-Pomorskiego Świecie 2017

7483

W tym roku w Świeciu odbyły się Dożynki Wojewódzkie, których gospodarzami byli Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotr Całbecki, Przewodniczący Sejmiku Województwa Ryszard Bober, Starosta Franciszek Koszowski oraz Burmistrz Świecia Tadeusz Pogoda. Uroczystości rozpoczęły się od mszy świętej koncelebrowanej przez Biskupa Seniora Piotra Krupę. Uczestniczyli w nich również poseł na Sejm RP Eugeniusz Kłopotek, Wicewojewoda Kujawsko-Pomorski Józef Ramlau, Wicestarosta Barbara Studzińska, zastępca burmistrza Świecia Krzysztof Kułakowski, przewodniczący Rady Miejskiej Jerzy Wójcik, starostowie, prezydenci miast, burmistrzowie, wójtowie z terenu województwa. Starostami wojewódzkimi dożynek byli Gabriela i Grzegorz Chmielewscy, hodowcy bydła mlecznego i producenci mleka z Bukowca.

Aby zaprezentować przybyłym gościom bogactwo i różnorodność naszego regionu, Powiat Świecki przygotował stoisko promocyjne, w organizację którego włączyli się lokalni przedsiębiorcy. Dziękujemy bardzo Zakłady mięsne Kier, Bart, GS Pruszcz, Spółdzielnia Mleczarska Świecka, Zakłady mięsne Gzella, GS Gruczno, Winnica przy Talerzyku, Sery Adamczyk, soki Pamuła, Towarzystwo Przyjaciół Dolnej Wisły.

Dożynki Wojewódzkie okazały się doskonałym sprawdzianem dobrej współpracy między powiatem, gminą i Ośrodkiem Kultury, Sportu i Rekreacji w Świeciu. Dziękujemy bardzo.