Pomoc finansowa na uporządkowanie zdewastowanych drzewostanów

4738

Informacja nt. pomocy finansowej na uporządkowanie zdewastowanych drzewostanów z prywatnych gruntów leśnych dla osób fizycznych poszkodowanych w nawałnicy

W związku ze szkodami w lasach spowodowanymi niedawnymi wichurami Dyrektor Generalny Lasów Państwowych wydał decyzję nr 217/2017 z dnia 24 sierpnia 2017 r., w której wydzielił środki finansowe na pomoc w uporządkowaniu drzewostanu lasów niepaństwowych, znajdujących się w posiadaniu osób fizycznych, jeżeli lasy te zostały zdewastowane w następstwie silnych wiatrów, jakie miały miejsce w dniach 11 i 12 sierpnia br. Postanowienia tej decyzji stosuje się w odniesieniu do lasów zdewastowanych znajdujących się m. in. w zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa Zamrzenica. Oznacza to, że dotyczy ona właścicieli lasów niepaństwowych (tylko osób fizycznych) z naszego powiatu z gmin Bukowiec, Lniano, Pruszcz i Świekatowo.

Warunkiem skorzystania z pomocy jest m.in. wydanie przez Starostę Świeckiego poszczególnym właścicielom lasów decyzji zobowiązującej do wykonania prac porządkujących grunt leśny. Postępowania w tej sprawie będą wszczynane na podstawie odpowiednich wniosków właścicieli zdewastowanych lasów oraz szacunkowego określenia powstałej szkody, które w przypadku wystąpienia szkód można składać do Starostwa Powiatowego w Świeciu. Druk wniosku i zgłoszenia szkody do pobrania poniżej.

Załączniki