Ogólnopolska Karta Seniora

1134

Formularz dla Seniora

Osoby, które skończyły 60 lat mogą ubiegać się o otrzymanie Ogólnopolskiej Karty Seniora.

Formularz zgłoszeniowy dla Uczestników Programu „Ogólnopolska Karta Seniora” można otrzymać w Starostwie Powiatowym w Świeciu, ul. Gen. Józefa Hallera 9 (pokój Nr 316, II piętro)  lub pobrać poniżej.

Dodatkowe informacje: Starostwo Powiatowe w Świeciu , ul. Gen. Józefa Hallera 9, 86-100 Świecie, tel.: (52) 56 83 100 , e-mail: katarzyna.t@csw.pl

Załączniki