„Wolontariat dla dziedzictwa”

4720

Towarzystwo Ochrony Krajobrazu Kulturowego “Sukcesja” i Szkolne Koło Caritas przy Gimnazjum Publicznym w Warlubiu, przy współpracy z Gminą Warlubie, Nadleśnictwem Osie oraz Szkołą Podstawową w Lipinkach, serdecznie zapraszają młodzież i dorosłych mieszkańców do udziału w projekcie

Protestanci – zapomniani sąsiedzi

w ramach programu Narodowego Instytutu Dziedzictwa „Wolontariat dla dziedzictwa”. Celem zorganizowania obozu wolontariackiego jest:

 • opracowanie dokumentacji historycznej, inwentaryzacji obiektu oraz prace porządkowe w oparciu o wolontariat na terenie cmentarza ewangelickiego w Mątasku, gm. Warlubie
 • zdobycie wiedzy na temat historycznej wielowyznaniowości regionu

Termin rekrutacji:   25 czerwca 2017,
tel. kontaktowy  726 368 886

Harmonogram projektu w dniach 26.06-30.06.2017

26 czerwca – poniedziałek

 • Spotkanie inaugurujące obóz wolontariacki w Szkole Podstawowej w Lipinkach – wprowadzenie w tematykę projektu w prezentacji multimedialnej Wspólnota losów i przemijanie
 • Inwentaryzacja i prace porządkowe na cmentarzu w Mątasku

27 czerwca – wtorek

 • Inwentaryzacja i prace porządkowe na cmentarzu w Mątasku
 • Wycieczka do chaty mennonickiej w Chrystkowie – poznanie życia codziennego dawnych mieszkańców regionu podczas prezentacji multimedialnej Olędrzy w Dolinie Dolnej Wisły; zwiedzanie cmentarza mennonickiego w Kosowie; poczęstunek w Starym Młynie w Grucznie

28 czerwca – środa

 • Prelekcja edukatora z Nadleśnictwa Osie na temat form ochrony przyrody na obszarze Natura 2000 oraz Obszaru Chronionego Krajobrazu Borów Tucholskich
 • Prace dokumentacyjne i porządkowe na cmentarzu w Mątasku

29 czerwca – czwartek

 • Prace dokumentacyjne i porządkowe na cmentarzu w Mątasku
 • Wycieczka do kościoła Parafii Ewangelicko-Augsburskiej Św. Jana w Grudziądzu – zwiedzanie kościoła i spotkanie z pastorem przybliżą wolontariuszom wspólne dzieje kościoła katolickiego i protestanckiego na terenie Pomorza i Kujaw; przejazd szlakiem mennonickim wzdłuż wału wiślanego

30 czerwca – piątek

 • Końcowe prace porządkowe na cmentarzu w Mątasku
 • Zakończenie obozu z wręczeniem nagród i wyróżnień – obiad pożegnalny w „Maciejowej Chacie” nad jeziorem Rybno