Powiatowy konkurs plastyczny „Zabytki Powiatu Świeckiego”

5045

Dnia 8 czerwca 2017 roku w czytelni Powiatowej Biblioteki Publicznej w Świeciu odbyło się wręczenie nagród dla uczestników w powiatowym konkursie plastycznym Zabytki  Powiatu Świeckiego. Konkurs adresowany był do uczniów klas IV – VI szkół podstawowych i szkół gimnazjalnych z powiatu świeckiego. Ogółem wpłynęło 136 prac z 17 szkół. Tematyka prac jak i technika wykonania była różnorodna. Najwięcej było kościołów wykonanych tradycyjnie przy użyciu kredek, ale były też prace z plasteliny, krepy, wycinanek oraz prace przestrzenne. Te ostatnie zaskoczyły jurorów swoją formą i dokładnością, do tego stopnia że przyznali oni nagrodę specjalną. Wśród tematów prac znalazł się także świecki zamek, chata w Chrystkowie, młyn w Grucznie, pałac w Jastrzębiu, czy elektrownia wodna w Żurze. W kategorii szkół podstawowych przyznano trzy nagrody oraz cztery wyróżnienia, natomiast w kategorii szkół gimnazjalnych trzy nagrody, dwa wyróżnienia oraz nagrodę specjalną. Nagrody uczestnikom wręczał Starosta Świecki Franciszek Koszowski, który docenił zaangażowanie, liczbę prac i technikę wykonania uczestników.

Opracowała: Małgorzata Zielińska