Szkolenie w Chrystkowie

4833

Dnia 26 i 27 maja 2017 r. w Chrystkowie odbyło się szkolenie nt. pielęgnowania drzew przydrożnych i metod sadzenia kilkuletnich drzew, organizowane przez Towarzystwo Przyjaciół Dolnej Wisły, Zespół Parków Krajobrazowych Chełmińskiego i Nadwiślańskiego oraz Powiatowy Zarząd Dróg w Świeciu. W szkoleniu prowadzonym przez Janusza Łukowiaka uczestniczyło 6 pracowników PZD. W części teoretycznej zapoznano się min. z metodami sadzenia drzew i formowania ich koron, czynnikami wpływającymi na witalność i zdrowotność drzew oraz techniką i lokalizacją cięć. Część praktyczna polegała na wykonaniu cięć sanitarnych i prześwietlających dębu szypułkowego (ok. 350 lat) rosnącego w pobliżu stacji paliw w Wielkim Konopacie.


Rohatyniec nosorożec – autorem zdjęcia jest Krzysztof Bieńkowski