Manewry ratownicze

7296

W dniach 26-27 maja 2017 roku Starosta Świecki wspólnie z Komendantem Powiatowym PSP w Świeciu zorganizował manewry ratownicze dla jednostek Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego oraz podmiotów współpracujących z KSRG z terenu powiatu świeckiego.

Przedsięwzięcie realizowane było w dwóch etapach: etap pierwszy – wykłady, szkolenie warsztatowe z pokazami, instruktarzami oraz praktycznym ćwiczeniem uczestników; etap drugi – manewry, część praktyczna.

Głównym celem ćwiczenia było doskonalenie umiejętności i wiedzy z zakresu taktyki zwalczania pożarów oraz technik i procedur z innych dziedzin ratownictwa mających zastosowanie podczas działań ratowniczo-gaśniczych.