Spotkanie z przedstawicielami Eures

5159

Dnia 29 maja Powiatowa Biblioteka Publiczna w Świeciu zorganizowała spotkanie z przedstawicielami Eures z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Świeciu. Na spotkanie przybyli nauczyciele i uczniowie z I Liceum Ogólnokształcącego im. Floriana Ceynowy w Świeciu oraz z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Świeciu. Prelegenci zaprezentowali możliwości wyszukiwania ofert pracy, pozyskiwania środków na wyjazdy, dostępną pomoc w razie problemów podczas pobytu i pracy zagranicą. Młodzież z zainteresowaniem wysłuchała wykładu w formie prezentacji multimedialnej. Zarówno nauczyciele jak i uczniowie z zadowoleniem i pełną wiedzą na temat wyjazdów zagranicznych i podejmowanej tam pracy opuścili po godzinie salę Starostwa Powiatowego w Świeciu.

Oprac. Małgorzata Zielińska