Akcja Aktywizacja – YEI

5765

W ramach projektu „Akcja Aktywizacja – YEI” 10  uczestników w wieku 18 – 24 rozpoczęło staże zawodowe będące ostatnim etapem otrzymanej ścieżki wsparcia za pośrednictwem Młodzieżowego Centrum Kariery w Świeciu u lokalnych pracodawców na terenie Świecia i okolic.

Staże realizowane są w zawodach pracownik biurowy oraz magazynier. Zdobywane obecne doświadczenie zawodowe było poprzedzone kursami, które miały na celu przygotować  młodzież pod względem teoretycznym i praktycznym do odbycia 3-miesięcznych staży. Dzięki kursom młodzi ludzie zyskali nowe  kwalifikacje, umiejętności, doświadczenia a także zaświadczenia o zdanych egzaminach zawodowych poświadczone certyfikatami.

Z wizytą u uczestników staży był opiekun oraz pośrednik pracy, którzy sprawdzili jak sobie radzą młodzi ludzie. Osoby będące na stażu jako magazynier uczą się między innymi: prawidłowego sterowania zapasami w magazynie, odbioru ilościowego oraz jakościowego towaru a także poznają istotę prawidłowego przechowywania towaru.

Kobiety odbywające staż w zawodzie pracownik biurowy wykorzystują niedawno zdobytą wiedzą na kursach realizując takie zadania jak przyjmowanie i wystawianie faktur, rozliczanie faktur, czy wprowadzanie dokumentów do programów finansowo-księgowych.

Po skończonym stażu zdobyta wiedza i umiejętności zwiększą szansę na otrzymanie zatrudnienia.

Projekt „Akcja Aktywizacja – YEI” realizowany jest na terenie całego kraju w jednostkach Ochotniczych Hufców Pracy w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój.

Autor: Kamila Zwiefka pośrednik pracy, MCK Świecie