Szkolenie…

5583

19 maja 2017 roku z inicjatywy Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Świeciu i pod patronatem Starosty Świeckiego Pana Franciszka Koszowskiego oraz Zastępcy Burmistrza Świecia Pana Krzysztofa Kułakowskiego odbyła się Konferencja „Co działa, co nie działa, a co szkodzi w przeciwdziałaniu przemocy rówieśniczej?”. Wykłady o tym Co musimy wiedzieć o zjawisku przemocy rówieśniczej, jej rodzajach, mechanizmach, procesach, studiach przypadków, profilaktyce i przeciwdziałaniu i jak reagować, gdy się wydarzy prowadził prof. UAM dr hab. Jacek Pyżalski, ekspert w dziedzinie wychowania i zagadnień z zakresu dyscypliny w klasie szkolnej, radzenia sobie z agresją w szkole i trudnego zachowania uczniów. W szkoleniu wzięło udział 280 osób w tym nauczycieli, kuratorów, pracowników poradni psychologiczno – pedagogicznych, policjantów, studentów, wizytatorów i nauczycieli konsultantów. Profesor Pyżalski przekazał wiele cennych pomysłów w pracy z młodzieżą, które są nieocenioną pomocą w budowaniu warsztatu pracy każdego kto pracuje z młodzieżą. Wykłady Pana Profesora docenili słuchacze i z zadowoleniem przyjęli informację dyrektora PPP w Świeciu Hannę Jurek, że profesor Pyżalski został zaproszony do Świecia na trzecią edycję szkolenia za rok.