Ogłoszenie

5820

OGŁOSZENIE
dla podmiotów biorących udział w konkursach ofert na realizację zadań publicznych w 2017 roku.

W wyniku otwartego konkursu ofert nr 5 dotację na realizację zadań publicznych w zakresie letniego wypoczynku dzieci i młodzieży otrzymały następujące organizacje:

  1. Nazwa podmiotu – Chorągiew Kujawsko-Pomorska ZHP Bydgoszcz, Hufiec Świecie – Powiat.
    Nazwa zadania publicznego – „Harcerska akcja letnia Biała 2017”.
    Wysokość przyznanych środków publicznych – 10.000,- zł.
  2. Nazwa podmiotu – Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Serock”.
    Nazwa zadania publicznego – „Polskie Tatry – to zwiedzanie, wypoczynek i tradycja”
    Wysokość przyznanych środków publicznych – 12.100,- zł.