Młodzież zapobiega pożarom

6242

W dniu 6 kwietnia 2017 r. w Starostwie Powiatowym w Świeciu odbył się etap powiatowy Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM” w Świeciu.

Coroczna organizacja turnieju ma na celu szerzenie wśród dzieci i młodzieży wiedzy dotyczącej przepisów przeciwpożarowych, zasad postępowania na wypadek pożaru, obsługi podręcznego  sprzętu gaśniczego, techniki pożarniczej, organizacji ochrony przeciwpożarowej oraz historii i tradycji ruchu strażackiego.

Rywalizację konkursową podzielono na trzy grupy wiekowe: szkoły podstawowe, gimnazja oraz szkoły ponadgimnazjalne. Uczniowie szkół z terenu powiatu świeckiego w pierwszym etapie konkursu musieli zmierzyć się z pytaniami teoretycznymi z zakresu wiedzy pożarniczej. Trzech najlepszych uczniów z każdej kategorii zakwalifikowało się do części ustnej konkursu.  W wyniku rozgrywek finałowych wyłoniono reprezentantów, którzy wezmą udział w eliminacjach wojewódzkich:

– I grupa wiekowa (szkoły podstawowe) – Maksymilian Lipiecki, uczeń Szkoły Podstawowej nr 1 w Świeciu;

– II grupa wiekowa (gimnazja) – Bartosz Okraska, uczeń Gimnazjum nr 1 w Świeciu;

– III grupa wiekowa (szkoły ponadgimnazjalne) – Mikołaj Kuta, uczeń Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Świeciu.

W trakcie eliminacji powiatowych przybliżono uczestnikom turnieju i ich opiekunom zagadnienia związane z akcją społeczną „STOP POŻAROM TRAW!”.