Światowy Dzień Świadomości Autyzmu

10092

2 kwiet­nia obchodzimy Świa­to­wy Dzień Wie­dzy na temat Au­ty­zmu. Święto to obchodzone jest corocznie, a celem jest podnoszenie społecznej świadomości na temat tego zaburzenia, które zostało uznane za jeden z najpoważniejszych problemów zdrowotnych świata.  By zwrócić uwagę na problemy osób z autyzmem 2 kwietnia wiele miejsc na świecie,
w tym w Polsce zaświeci się na niebiesko.

Każdy, kto chce przyłączyć się do akcji, 2 kwietnia może np. ubrać się na niebiesko lub dodać coś niebieskiego do ubrania  – (kolor niebieski to międzynarodowy kolor autyzmu),  propagować logo akcji w internecie, wesprzeć finansowo organizacje działające na rzecz osób z autyzmem.

Dzień ten rozpocznie Światowy Miesiąc Wiedzy na temat Autyzmu. Przez cały kwiecień organizacje zajmujące się autyzmem będą podkreślały wzrost liczby osób dotkniętych tym problemem.