Otwarcie Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Lnianie

6527

W dniu 1 marca 2017 r.  (środa)  w  Świetlicy Wiejskiej w Lnianie  odbyła się uroczysta inauguracja działalności Uniwersytetu Trzeciego Wieku WSG w Bydgoszczy Filia w  Lnianie.

Filia UTW w Lnianie liczy 67 słuchaczy.  Podczas immatrykulacji p. Leszek Latosiński Pracownik Instytutu Nauk Społecznych WSG, Członek Rady Programowej UTW WSG przy asyście p. Starosty Powiatu Świeckiego Franciszka Koszowskiego oraz p. Wójt Zofii Topolińskiej  wręczał słuchaczom indeksy, po wcześniejszym złożeniu  przez nich ślubowania oraz odsłuchaniu hymnu Gaudeamus.

Zwieńczeniem spotkania był wykład inauguracyjny wygłoszony przez mgr Leszka Latosińskiego o tematyce „Osobowość społeczna”.