Szkolenie z tematyki praw pacjenta

6792

W piątek 10 marca 2017 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Świeciu odbyło się szkolenie z tematyki praw pacjenta.

W spotkaniu wziął udział Starosta Świecki, pełnomocnicy ds. praw pacjentów oraz kierownicy podmiotów wykonujących działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne szpitalne.