Starosta Świecki wziął udział w nadzwyczajnym Zgromadzeniu Ogólnym ZPP na Jasnej Górze.

7189

Głównymi tematami spotkania były rola powiatów w dostarczaniu usług publicznych oraz tworzeniu warunków do zrównoważonego rozwoju wobec dokonujących się zmian legislacyjnych.

Posiedzenie odbyło się 6 marca w Klasztorze OO. Paulinów na Jasnej Górze.

Powodem spotkania były zarówno już uchwalone, jak i planowane zmiany legislacyjne dotyczące funkcjonowania samorządów, a w szczególności szczebla powiatowego.