Prace w ramach projektu Przebudowa drogi powiatowej nr 1286C Morsk-Świecie-Dworzysko. Etap II.

9134

Informujemy, że trwają prace w ramach projektu “Przebudowa drogi powiatowej nr 1286C Morsk-Świecie-Dworzysko. Etap II ”. W chwili obecnej prowadzone są prace mające na celu przebudowę infrastruktury znajdującej się pod powierzchnią przebudowywanej drogi.

Powiat Świecki na inwestycję pozyskał środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach projektu zgłoszonego do konkursu nr RPKP.05.01.00-IZ.00-04-157/18 Działanie 5.1 Infrastruktura drogowa, Schemat: Budowa i modernizacja systemu dróg lokalnych – powiatowych i gminnych, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.