Wyniki etapu oceny formalno-merytorycznej dla projektu pn. „Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy drodze powiatowej nr 1289C Świecie – Głogówko Królewskie”

2508

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 33/1812/23 z dnia 16 sierpnia 2023 roku podjął decyzję w sprawie zatwierdzenia listy z ocenionymi projektami złożonymi w konkursie Nr RPKP.03.04.00-IŻ.00-04-441/23. Wniosek Powiatu Świeckiego pn. „Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy drodze powiatowej nr 1289C Świecie – Głogówko Królewskie”. złożony w ramach tego konkursu spełnił kryteria wyboru projektów, uzyskał pozytywna ocenę formalną i merytoryczną. Jednak ze względu na wyczerpanie alokacji w ramach konkursu nie uzyskał dofinansowania.

Zestawienie wyników oceny formalno-merytorycznej w postaci listy ocenionych projektów (.pdf)