Odbiór końcowy – „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1265C Świekatowo – Serock. Etap II – wykonanie ciągu pieszo- rowerowego na odcinku Małe Łąkie – Serock”.

10646

20 sierpnia 2021r. nastąpił odbiór końcowy zadania zrealizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020 – EFRR  „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1265C Świekatowo – Serock. Etap II – wykonanie ciągu pieszo- rowerowego na odcinku Małe Łąkie – Serock”.

W ramach inwestycji wybudowano ponad 2 km ciągu pieszo-rowerowego przy drodze powiatowej Nr 1265C Świekatowo- Serock, na odcinku Małe Łąkie -Serock.

Całkowita wartość projektu – 1 462 976,82 zł
Kwota dofinansowania – 1 141 662,23 zł