Ogłoszenie dla podmiotów biorących udział w konkursach ofert na realizację zadań publicznych w 2022 roku.

8534

W wyniku otwartych konkursów ofert nr 1, 2, 3 i 4 dotację na realizację zadań publicznych otrzymały następujące organizacje pozarządowe:

1. Konkurs ofert nr 1

Nazwa podmiotu:  Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Gospodarczego Ziemi Świeckiej „Inkubator Przedsiębiorczości” w Świeciu.

Tytuł zadania publicznego: „Działanie na rzecz wspierania rozwoju gospodarczego w tym rozwoju przedsiębiorczości”.

Wysokość przyznanych środków publicznych – 50 000 zł

2. Konkurs ofert nr 2

Nazwa podmiotu:  Towarzystwo Wspierania Osób Niepełnosprawnych

Tytuł zadania publicznego: „Powiatowy Ośrodek Aktywnej Rehabilitacji Społecznej”.  

Wysokość przyznanych środków publicznych – 25 000 zł

3. Konkurs ofert nr 3

Nazwa podmiotu: Powiatowy Szkolny Związek Sportowy

Tytuł zadania publicznego: „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej”.

Wysokość przyznanych środków publicznych – 25 000 zł

4. Konkurs ofert nr 4

Nazwa podmiotu: Uczniowski Klub Sportowy „Sprint”

Tytuł zadania publicznego: „Kultura fizyczna i sport dla każdego”.

Wysokość przyznanych środków publicznych – 15 000 zł

 

 

 

 

Załączniki