Szlak Mestwina

14316

Trasa

Chełmno Rynek – Głogówko Królewskie – Żurawia Kępa – Świecie zamek w powiecie świeckim około 4 km.

Atrakcje na trasie

Świecie – gotycko-renesansowy kościół farny, pozostałości murów miejskich, zamek
krzyżacki.

Łączy dwa miasta leżące naprzeciw siebie nad Wisłą, oba z licznymi zabytkami.

Mestwin – XIII-wieczny książę świecki i gdański.