Szlak Harcerzy „Światowida”

12585

Trasa

Stacja PKP Łążek – leśn. Czarna Woda – Tleń – dolina Wdy – most na Wdzie w Starej Rzece. Wytyczony przez harcerskie Koło PTTK „Światowid” z Bydgoszczy.

Atrakcje na trasie

  • Łążek – stare domy drewniane i murowane, koło cmentarza Aleja Mnichów (200 jałowców).
  • Dolina Wdy – głęboko wcięta, ze stromymi zboczami i licznymi wcięciami erozyjnymi
    oraz osuwiskami: początkowo dość szeroka z krańcem zaporowego Jeziora Żurskiego,
    później raczej wąska, z licznymi zakolami rzecznymi; na trasie liczne pomnikowe drzewa
    na zboczach i w dnie doliny; w Starej Rzece strome skarpy.
  • Stara Rzeka – węzeł szlaków, wieś w głębokiej dolinie Wdy, zakola ze skarpami i łąkami; cmentarz ewangelicki, leśna kapliczka św. Huberta; ślady trąby powietrznej z lipca 2012 roku.

Prowadzi drogami leśnymi i liniami oddziałowymi do Tlenia, a następnie doliną Wdy do Starej Rzeki. W drugiej części bardzo atrakcyjny krajobrazowo.