Odbiór końcowy – „Przebudowa drogi powiatowej nr 1215C Wałkowiska- Jeżewo”

9764

14 października 2021r. nastąpił odbiór końcowy zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1215C Wałkowiska- Jeżewo” dofinansowanego w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Całkowita wartość inwestycji to 10 367 423,76  zł, dofinansowanie – 4 957 992,00 zł.