„Przebudowa drogi powiatowej nr 1215C Wałkowiska- Jeżewo”

9027

„Przebudowa drogi powiatowej nr 1215C Wałkowiska- Jeżewo” dofinansowana jest ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Całkowita wartość inwestycji to 10 367 423,76  zł

Dofinansowanie – 3 000 000,00 zł.

W ramach projektu przewidziano przebudowę drogi na odcinku 11 931 m. Projektowana szerokość jezdni wyniesie 5,5 m. Wykonany zostanie ciąg pieszo rowerowy o długości 1549,23 mb.