Kolejne dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych (Nabór 2/2020/FDS)

13744

Powiat Świecki w ramach Funduszu Dróg Samorządowych otrzymał dofinansowanie w wysokości 265 375,00 zł na zadanie pn. „ Przebudowa drogi powiatowej nr 1286C Morsk – Świecie – Dworzysko na odcinku od km 0+470 do 0+950 o długości 0,480 km”.

Załącznik:
Zatwierdzona Lista zadań rekomendowanych do dofinansowania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych – województwo kujawsko-pomorskie – nabór nr 2/2020/FDS (uzupełniający nabór wniosków w ramach środków dostępnych w roku 2020)

https://www.bip.bydgoszcz.uw.gov.pl/files/kontrole/zatwierdzona_lista_przez_prm_-_nabor_uzupelniajacy.pdf