Powiat Świecki złożył wniosek aplikacyjny o dofinansowanie – Nabór nr 2/2020/FDS

13472

Powiat Świecki w odpowiedzi na konkurs Nr 2/2020/FDS w ramach naboru uzupełniającego z Funduszu Dróg Samorządowych złożył jeden wniosek aplikacyjny o dofinansowanie następującego zadania:

  1. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1286C Morsk – Świecie – Dworzysko na odcinku od km 0+470 do 0+950 o długości 0,480 km”
    Łączna wartość projektu wynosi 530 750,56 zł.

W ramach projektu przewidziano przebudowę drogi na odcinku 480 m. W ramach przebudowy zaprojektowano ułożenie dwóch warstw bitumicznych na istniejącej nawierzchni z kostki kamiennej w postaci warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego i warstwy ścieralnej z mieszanki matyksowo-grysowej, wymianę zniszczonych krawężników kamiennych na krawężniki betonowe w miejscach zjazdów. Odcinek chodnika o nawierzchni bitumicznej zostanie przebudowany do szerokości 2,0 m.