Ogłoszenie otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych.

11451

Zarząd Powiatu Świeckiego na posiedzeniu w dniu 15 stycznia 2020 roku podjął uchwałę w sprawie  ogłoszenia konkursów ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w 2020 roku. Konkursy ofert na realizację zadań publicznych dotyczą wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej, działań na rzecz osób niepełnosprawnych, działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości oraz ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego. Treść ogłoszeń stanowią załączniki nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 8 do uchwały do pobrania poniżej.

Załączniki