Wnioski o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych złożone przez Powiat Świecki

7171

W odpowiedzi na OGŁOSZENIE NR 2 /2021/ o naborze wniosków o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Edycja Nr 2 Powiat Świecki złożył 3 wnioski
o dofinansowanie na następujące projekty:

  1. Przebudowa drogi powiatowej nr 1210C Wierzchy – Brzemiona.

Kwota wnioskowanych środków  1 900 000 zł.

  1. Budowa ciągu pieszo – rowerowego przy drodze powiatowej nr 1289C Świecie – Głogówko Królewskie.

Kwota wnioskowanych środków  4 702 500 zł.

  1. Przebudowa drogi powiatowej nr 1295C Topolno – Grabowo.

Kwota wnioskowanych środków  7 600 000 zł.