W ramach naboru nr 1/2022/RFRD do programu Rządowy Funduszu Rozwoju Dróg złożono trzy wnioski o dofinansowanie

5265
Flaga Polski

Powiat Świecki w ramach naboru nr 1/2022/RFRD Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg złożył trzy wnioski aplikacyjne o dofinansowanie inwestycji drogowych.

1. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1048C Osie – Warlubie”
Łączna wartość projektu wynosi 4 231 465,59 zł zł.
Projekt przewiduje przebudowę drogi powiatowej na odcinku od m. Płochocin do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 214 w miejscowości Warlubie z podziałem na dwa odcinki o łącznej długości 1,526 km

2. „Remont drogi powiatowej nr 1234C Błądzim – Ostrowite”
Łączna wartość projektu wynosi 2 339 980,96 zł
W ramach remontu zaplanowano odtworzenie i wzmocnienie istniejącej nawierzchni jezdni masą mineralno-asfaltową na długości 2,03km.

3. „Remont drogi powiatowej w miejscowości Gruczno”
Łączna wartość projektu wynosi 1 502 699,00 zł
W ramach remontu przewidziano wzmocnienie konstrukcji drogi powiatowej poprzez jej wymianę w miejscach wykazujących utratę nośności i ułożeniu nowego pakietu warstw bitumicznych na odcinku o długości 630 m (od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1281C do odcinka przebudowanego w ramach budowy drogi ekspresowej S5)