Ogłoszenie wyników otwartych konkursów ofert Nr 8 i 9

2648

W wyniku otwartych konkursów ofert nr 8 i 9 dotację na realizację zadań publicznych otrzymały następujące organizacje pozarządowe:

1. Konkurs ofert nr 8 w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży:

Nazwa podmiotu: Miejski Ludowy Klub Sportowy „Wisła” z siedzibą w Świeciu:
Tytuł zadania publicznego: „Aktywny wypoczynek nad Bałtykiem”;
Wysokość przyznanych środków publicznych: 8 900,00 zł;

Nazwa podmiotu: Stowarzyszenie „Ramię w Ramię” z siedzibą w Bukowcu;
Tytuł zadania publicznego: Wyjazdy rekreacyjno – sportowe „Dzieci w ruchu”;
Wysokość przyznanych środków publicznych: 9 992,00 zł;

Nazwa podmiotu: Stowarzyszenie „GD” z siedzibą w Gdańsku;
Tytuł zadania publicznego: „Klockowe L-maszyny”;
Wysokość przyznanych środków publicznych: 1 350,00 zł.

2. Konkurs ofert nr 9 w zakresie turystyki i krajoznawstwa:

Nazwa podmiotu: Lokalna Organizacja Turystyczna Kociewie z siedzibą w Swarożynie;
Tytuł zadania publicznego: „Kociewie bawi i uczy w Powiecie Świeckim”;
Wysokość przyznanych środków publicznych: 15 000,00 zł.