Ogłoszenie dla podmiotów biorących udział w konkursach ofert na realizację zadań publicznych w 2023 roku.

2294

W wyniku otwartych konkursów ofert nr 5, 6 i 7 dotację na realizację zadań publicznych otrzymały następujące organizacje pozarządowe:

1. Konkurs ofert nr 5
Nazwa podmiotu: Towarzystwo Wspierania Osób Niepełnosprawnych w Świeciu.
Tytuł zadania publicznego: „Powiatowy Ośrodek Aktywnej Rehabilitacji Społecznej”.
Wysokość przyznanych środków publicznych: 25 000,00 zł.

2. Konkurs ofert nr 6
Nazwa podmiotu: Stowarzyszenie Nowe Różowe Okulary w Nowem.
Tytuł zadania publicznego: „Mamy haka raka – spotkajmy się”.
Wysokość przyznanych środków publicznych: 30 000,00 zł.

3. Konkurs ofert nr 7
Nazwa podmiotu: Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Gospodarczego Ziemi Świeckiej „Inkubator Przedsiębiorczości” w Świeciu.
Tytuł zadania publicznego: „Wywalamy społeczną energię w powiecie świeckim – wsparcie dla organizacji pozarządowych i grup nieformalnych”.
Wysokość przyznanych środków publicznych: 10 000,00 zł.