Zachęcamy do składnia uwag do oferty realizacji zadania publicznego

4503

Zarząd Powiatu Świeckiego działając na podstawie art. 19a Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zachęca do składania propozycji i uwag  do oferty na realizację zadania pn. “Mam haka na raka”  złożonej przez Stowarzyszenie Nowe Różowe Okulary z siedzibą w Nowem . Zgodnie z ustawą treść Uchwały dot. celowości wraz z ofertą musi zostać opublikowana na okres 7 dni, aby umożliwić zainteresowanym wnoszenie uwag do oferty.

Uwagi należy wnosi do 23 listopada  2022 roku, do godziny 15:00 na adres Starostwo Powiatowe w Świeciu, ul. Gen. Hallera 9, 86-100 Świecie, lub na adres: magdalena.s@csw.pl. Rozpatrywane będą tylko uwagi, które wpłynęły na wskazany adres w wyznaczonym terminie.

Załączniki

  • Uchwała(rozmiar: 115 kB, data dodania: 16.11.2022)
  • Oferta(rozmiar: 65 kB, data dodania: 16.11.2022)