Ogłoszenie dla podmiotów biorących udział w konkursach ofert na realizację zadań publicznych w 2022 roku.

5685

W wyniku otwartych konkursów ofert nr 6 i 7 dotację na realizację zadań publicznych otrzymały następujące organizacje pozarządowe:

  1. Konkurs ofert nr 6 w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży

Nazwa podmiotu:  Stowarzyszenie „Ramię w ramię” w Bukowcu

Tytuł zadania publicznego: „Cudze chwalicie, swego nie znacie!”

Wysokość przyznanych środków publicznych: 9 976 zł

 

Nazwa podmiotu: Fundacja Aktywizacji i Integracji w Nowem

Tytuł zadania publicznego: „FAI on the road – z Powiatu Świeckiego w Alpy Julijskie”

Wysokość przyznanych środków publicznych: 6 790 zł

 

Nazwa podmiotu: Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Serock”

Tytuł zadania publicznego: „Tatry – rekreacja, regeneracja i sport”

Wysokość przyznanych środków publicznych: 7 348 zł

 

Nazwa podmiotu: Yacht Club Morski „Columbus” w Świeciu

Tytuł zadania publicznego: „Wypoczynek letni dzieci i młodzieży”

Wysokość przyznanych środków publicznych: 5 886 zł

 

  1. Konkurs ofert nr 7 w zakresie ochrony i promocji zdrowia

 

Nazwa podmiotu:  Nowe Różowe Okulary w Nowem

Tytuł zadania publicznego: „Nie daj się każda z nas ma haka na raka”

Wysokość przyznanych środków publicznych – 27 000 zł