Zachęcamy do składnia uwag do oferty realizacji zadania publicznego

5812

Zarząd Powiatu Świeckiego działając na podstawie art. 19a Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zachęca do składania propozycji i uwag  do oferty na realizację zadania pn. “Aktywna ochrona wód w Powiecie Świeckim -zwalczanie kłusownictwa wodnego ”  złożonej przez Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego z siedzibą w Bydgoszczy . Zgodnie z ustawą treść Uchwały dot. celowości wraz z ofertą musi zostać opublikowana na okres 7 dni, aby umożliwić zainteresowanym wnoszenie uwag do oferty.

Uwagi należy wnosi do 21 czerwca 2022 roku, do godziny 15:30 na adres Starostwo Powiatowe w Świeciu, ul. Gen. Hallera 9, 86-100 Świecie, lub na adres: magdalena.s@csw.pl. Rozpatrywane będą tylko uwagi, które wpłynęły na wskazany adres w wyznaczonym terminie.

Załączniki

  • Uchwała(rozmiar: 41 kB, data dodania: 14.06.2022)
  • Oferta OPZW(rozmiar: 62 kB, data dodania: 14.06.2022)