Zachęcamy do składnia uwag do ofert w zadaniach publicznych

11343

Zarząd Powiatu zachęca do wnoszenia uwag do ofert złożonych do poniższych zadań realizowanych na podstawie art. 19a Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Zgodnie z ustawą treść Uchwały dot. celowości wraz z ofertą musi zostać opublikowana na okres 7 dni, aby umożliwić zainteresowanym wnoszenie uwag do oferty.

Uwagi należy wnosi do 21 maja 2021 roku, do godziny 15:30 na adres Starostwo Powiatowe w Świeciu, ul. Gen. Hallera 9, 86-100 Świecie, lub na adres: magdalena.s@csw.pl. Rozpatrywane będą tylko uwagi, które wpłynęły na wskazany adres w wyznaczonym terminie.

„Niewidzialna Rehabilitacja”

Oferta złożona przez: Polski Związek Niewidomych Okręg Kujawsko-Pomorski, Koło w Świeciu

  1. Treść uchwały
  2. Treść oferty

Profilaktyka chorób nowotworowch

Oferta złożona przez: Stowarzyszenie Kobiet Amazonki Ziemi Świeckiej

  1. Treść uchwały
  2. Treść oferty

Tydzień Mobilności Rowerowej w Świeciu 2021

Oferta złożona przez: Tydzień Mobilności Rowerowej w Świeciu 2021

  1. Treść uchwały
  2. Treść oferty

Załączniki