Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – Ogłoszenie 2/2020/RFIL

11793

Powiat Świecki złożył 3 wnioski o wsparcie dla jednostek samorządu terytorialnego w ramach dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na następujące projekty:

1. Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących i Policealnych
w Świeciu. Kwota wnioskowanych środków 8 000 000,00 zł.
2. Przebudowa drogi powiatowej nr 1286C Morsk – Świecie – Dworzysko Etap II.
Kwota wnioskowanych środków 3 000 000,00 zł.
3. Odnawialne źródła energii . Kwota wnioskowanych środków 640 000,00 zł.