Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – Ogłoszenie 1/2020/RFIL

13654

Powiat Świecki złożył 6 wniosków o wsparcie dla jednostek samorządu terytorialnego w ramach dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na następujące projekty:

1. Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących i Policealnych
w Świeciu. Kwota wnioskowanych środków 8 500 000,00 zł.
2. Przebudowa drogi powiatowej nr 1286C Morsk – Świecie – Dworzysko Etap II.
Kwota wnioskowanych środków 13 500 000,00 zł.
3. Budowa internatu przy Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Warlubiu. Kwota wnioskowanych środków 4 250 000,00 zł.
4. Przebudowa drogi powiatowej nr 1286C Morsk – Świecie – Dworzysko Etap III.
Kwota wnioskowanych środków 17 000 000,00 zł.
5. Przebudowa mostu w miejscowości Łążek. Kwota wnioskowanych środków 1 275 000, 00 zł.
6. Odnawialne źródła energii . Kwota wnioskowanych środków 2 275 000,00 zł.

Powiat Świecki nie otrzymał dofinansowania dla żadnego w/w zadania.