Kolejny wniosek na liście podstawowej zadań powiatowych w ramach Funduszu Dróg Samorządowych

12859

Kolejny wniosek na liście podstawowej zadań powiatowych w ramach Funduszu Dróg Samorządowych (Nabór 1/2019/FDS)

Projekt „Przebudowa drogi powiatowej nr 1277C Polskie Łąki – Pruszcz” został przeniesiony z listy rezerwowej na listę podstawową.

Oznacza to, że wszystkie wnioski złożone przez powiat w ramach pierwszego naboru otrzymają dofinansowanie. Wcześniej podpisano umowy na pozostałe dwa zadania – przebudowę drogi powiatowej relacji Wudzyn-Pruszcz oraz Lipinki-Zdrojewo.

Inwestycja dotycząca przebudowy drogi relacji Polskie Łąki-Pruszcz została zrealizowana w bieżącym roku.

W ramach projektu przebudowano drogę na odcinku 2 450m, poszerzono jezdnię do 5,0 m, wykonano obustronne pobocza o szerokości 0,75m oraz wprowadzono ograniczenia prędkości do 70 km/h.

– Wartość projektu: 1 643 220,11 zł.

– Kwota dofinansowania wynosi 821 610,00 zł.