Powiat Świecki złożył 3 wnioski aplikacyjne o dofinansowanie.

13773

28 sierpnia 2019r. Powiat Świecki w ramach Funduszu Dróg Samorządowych (Nabór 2/2019/FDS) złożył trzy wnioski aplikacyjne o dofinansowanie następujących zadań:

  1. Rozbudowa (przebudowa) drogi powiatowej nr 1265C Świekatowo – Serock”. Łączna wartość projektu wynosi 8 996 965,13 zł.

W ramach projektu przewidziano przebudowę drogi na odcinku 5 972 m. Projektowana szerokość nawierzchni bitumicznej wyniesie 5,5 m.

  1. „Przebudowa drogi powiatowej Błądzim – Drzycim – Laskowice – ETAP 2” Łączna wartość projektu wynosi 8 072 857,15 zł.

W ramach projektu przewidziano przebudowę drogi na odcinku 10 497 m. Projektowana szerokość nawierzchni bitumicznej wyniesie 5,5 m.

  1. „Rozbudowa i przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych nr 1252C i 1286C w Świeciu na rondo”. Łączna wartość projektu wynosi 2 708 316,56 zł.
    W ramach projektu przewidziano wybudowanie w miejscu skrzyżowania zwykłego skrzyżowanie typu rondo.