Powiat Świecki otrzyma kolejne dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych!

13490

Pan  Mateusz Morawiecki – Prezes Rady Ministrów zatwierdził listy zadań rekomendowanych do dofinansowania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych (Nabór 1/2019/FDS). Na liście podstawowej zadań powiatowych znalazły się 2 wnioski złożone przez Powiat Świecki, a na drugim miejscu listy rezerwowej 1 wniosek.

Wnioski, które znalazły się na liście podstawowej:

  1. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1267C Wudzyn-Pruszcz” Wartość projektu 5 049 033,17 zł. Kwota dofinansowania wynosi 2 524 516,00 zł.
  2. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1205C Lipinki-Zdrojewo” Wartość projektu 1 811 589,82 zł. Kwota dofinansowania wynosi 905 794,00 zł.

Wniosek, który znalazł się na liście rezerwowej:

  1. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1277C Polskie Łąki-Pruszcz” Wartość projektu 1 643 220,11 zł. Kwota dofinansowania wynosi 821 610,00 zł.