Powiat Świecki złożył 4 wnioski aplikacyjne o dofinansowanie

13416

Powiat Świecki w ramach Funduszu Dróg Samorządowych złożył cztery wnioski aplikacyjne o dofinansowanie następujących zadań:

 1. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1277C Polskie Łąki – Pruszcz”
  Łączna wartość projektu wynosi 1 643 220,11 zł.
  W ramach projektu przewidziano wykonanie nowej jezdni na odcinku 2450m. Projektowana szerokość jezdni wyniesie 5,0 m, a szerokość poboczy gruntowych 0,75 m.
 2. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1205C Lipinki-Zdrojewo” Łączna wartość projektu wynosi 1 811 589,82 zł.
  W ramach projektu przewidziano przebudowę dwóch odcinków jezdni posiadających łączną długość 2 420m. Projektowana szerokość jezdni wyniesie 5,0 m, a szerokość poboczy gruntowych 0,75 m.
 1.  „Przebudowa drogi powiatowej nr 1267C Wudzyn-Pruszcz” Łączna wartość projektu wynosi 5 049 033,17 zł.
  W ramach projektu przewidziano przebudowę drogi na odcinku 5220 m. Projektowana szerokość jezdni wyniesie od 5,0 do 5,5 m, a szerokość poboczy gruntowych 0,75 m. Przewiduje się również budowę nowego chodnika na odcinku 990 mb.
 2. „Przebudowa drogi powiatowej nr Nowe – Komorsk – Wielki Lubień”
  Łączna wartość projektu wynosi 5 237 412,74 zł.
  W ramach projektu przewidziano przebudowę drogi na odcinku od km 0+000 do km 6+270. Projektowana szerokość jezdni wyniesie 5,5 m, a szerokość poboczy 1,0 m. Przewiduje się również budowę nowego chodnika na odcinku 370 mb.