Ogłoszenie dla podmiotów biorących udział w konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Świeckiego w 2024 r.

2368

Do konkursu ofert  przystąpiła jedna organizacja:

  1. Zaborskie Towarzystwo Naukowe ul. Dworcowa 18, 89-632 Brusy.

Zarząd Powiatu Świeckiego uchwałą nr 224/1487/23 z dnia 27 listopada 2023 realizację zadania publicznego postanowił powierzyć:

 Zaborskiemu  Towarzystwu Naukowemu z siedzibą w Brusach.

Nazwa zadania publicznego – „Prowadzenie punktów udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Świeckiego w 2024 roku”

Wysokość przyznanych środków publicznych – 136 490,64 zł.

Wyłoniona organizacja spełniła warunki określone w treści ogłoszenia o konkursie. Doświadczenie oferenta gwarantuje rzetelne zrealizowanie powierzonego zadania.