Odszedł radny Powiatu Świeckiego Ryszard Pacek

3312

Z ogromnym żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Pana Ryszarda Packa – radnego i członka Zarządu Powiatu Świeckiego.

Odszedł zasłużony i szlachetny członek naszej społeczności. Będzie nam Pana brakować…

Pan Ryszard pacek pełnił funkcję radnego w II (2005-2006), III (2006-2010) oraz IV (2010-2014) kadencji. W latach 2006 – 2010 był Przewodniczącym Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki, a od 2018 roku był członkiem Zarządu Powiatu Świeckiego.

Pana Ryszarda wspominam jako człowieka wielkiej kultury osobistej, gotowego na rozmowy na najtrudniejsze tematy, mającego swoje zdanie, ale dążącego do konsensusu i rozwiązywania problemówAndrzej Kowalski, wiceprzewodniczący Rady Powiatu Świeckiego.


Panie Ryszardzie, zaszczytem było Pana znać i móc z Panem współpracować
– Barbara Studzińska, Starosta Świecki.

Rodzinie i bliskim składamy wyrazy najgłębszego współczucia.

Starosta Świecki
Barbara Studzińska

Wicestarosta Świecki
Franciszek Koszowski

Pracownicy Starostwa Powiatowego w Świeciu